Project

Totale gevelrenovatie Res. Sydney

Renovatie van zowel voor-, zij- als achtergevel van residentie Sydney te Middelkerke. Een totaalproject van A tot Z! 

Voor referentieproject SydneyNa referentieproject Sydney

Werfinrichting

Steigers met trappentoren (2300 m²)

Steigers met een externe trappentoren voorzien in een veilige doorgang over de verschillende verdiepingen heen. Een goederen- en personenlift wordt aangebouwd om materialen vlot te kunnen verhandelen. 

Stofdoeken en verlichting

Om de overlast voor de omgeving te beperken worden winddoorlatende stofdoeken voorzien. Ook verlichting wordt aangebracht om telkens veilig te kunnen werken.

Beschermen van de privatieve delen

Om schade aan de privatieve delen te voorkomen wordt alles zorgvuldig afgeschermd. Deze handeling wordt indien nodig over het verloop der werken meerdere keren herhaald. Ook de aanpalende gebouwen en de ondergrond van het domein worden zorgvuldig beschermd tegen schade.

Betonherstel

Beschadigde betonvlakken worden hersteld. Aangetaste wapening wordt ontroest, vervangen indien nodig en opnieuw beschermd tegen corrosie. Nadien wordt alles opnieuw hersteld met structurele herstelmortel (R4).

Balkon

Verwijderen balkons (506 m²)

De balkons werden hier volledig verwijderd. 

* Noot

De noodzakelijkheid van het volledig afbreken van de balkons wordt steeds afgetoetst ten opzichte van de hoeveelheid aangetast beton. Indien deze hoeveelheid gering is, kan geopteerd worden voor plaatselijke herstellingen.

Aangieten nieuwe balkons (506 m²)

Balkons werden opnieuw uit ter plaatse gestort beton vervaardigd. De nieuwe wapening wordt chemisch verankerd in de bestaande constructie en telkens voorzien van een voldoende betondekking.

Hierbij werd steeds rekening gehouden met de nodige werkvoegen om scheurvorming in de toekomst te vermijden. Deze voegen worden nadien elastisch opgekit.

Dit proces werd berekend door een erkend stabiliteitsingenieur.

Terrasafdichting – PU (506 m²)

De terrassen werden duurzaam afgedicht met een afwerking in PU (Polyurethaan). Dit vloeibaar, naadloos en met glasvlies gewapend terrasafdichtingssysteem geeft de balkons een strakke look. Er werd hier geopteerd voor een strandimiterende toplaag.

De balkons werden voorzien van de nodige opstanden en druipneus om contact tussen vervuilend hemelwater en de gevelbekleding te vermijden.

* Noot

Het balkonvlak kan ook vloeibaar afgedicht worden met producten op basis van PMMA (Polymethylmethacrylaat). Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid een verkleefde EPDM-dichting aan te brengen. Op deze laatste dichting dient nog een afwerking (bv. door middel van tegels, zie dakterras) geplaatst worden.

Beschermende coating balkonhemels (530 m²) 

Om de nieuwe balkonconstructie ook een duurzaam karakter te geven werden de onderkant en het front beschermd met een scheuroverbruggende coating. Deze coating zorgt voor een verbeterde weerstand tegen carbonatatie en beschermt de constructie tegen de negatieve invloed van zouten (chloriden).

Plaatsen nieuwe balustrades en zichtschermen (800 m / 69 stuks)

De balkons werden voorzien van nieuwe glasbalustrades. Deze werden hier frontaal bevestigd om de ruimte op het terras optimaal te kunnen benutten.

* Noot

De balustrade kan ook bovenop het balkon bevestigd worden.

Gevel

Gevelbekleding ETICS (1200 m²)

De gevel werd geïsoleerd (EPS) en afgewerkt met een siliconenharspleister (crépi). Op deze manier vormt de geïsoleerde buitenschil één geheel. Hierbij werd gezorgd voor een waterdichte aansluiting ter hoogte van de vernieuwde aluminium dorpels door er te werken met opzetstukken.

* Noot

De keuze van de dorpel is volledig vrij. Ook op natuursteen dorpels kunnen opzetstukken geplaatst worden voor een verbeterde aansluiting met de gevel.

Er bestaan tal van mogelijkheden om het gevelvlak af te werken. Zowat elke afwerking kunnen wij voor u integreren.

OOK HIERVOOR KUNT U OP ONS REKENEN

Vernieuwen dakterras (450m²)

Het dakterras werd volledig vernieuwd. Een nieuwe laag isolatie werd aangebracht, de dakafdichting in EPDM werd vernieuwd en het geheel werd voorzien van terrastegels op tegeldragers. Ook de dekstenen en de balustrades werden vernieuwd.

* Noot

Het balkonvlak kan ook vloeibaar afgedicht worden met producten op basis van PMMA (Polymethylmethacrylaat). Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid een verkleefde EPDM-dichting aan te brengen. Op deze laatste dichting dient nog een afwerking (bv. door middel van tegels, zie dakterras) geplaatst worden.

Plaatsen externe brandtrap 

Voor een veilige ontsluiting van het gebouw werd ook een brandtrap geïnstalleerd. Deze werd zorgvuldig geïntegreerd in het geheel. Hiervoor werd een versterkte ligger voorzien op het dakterras en ingewerkt in de nieuwe dakafdichting.

* Noot

De brandtrap werd hier buiten de omtrek van de balkons aangebouwd. De mogelijkheid bestaat ook om deze binnen de bestaande omtrek te integreren.

Renovatie inkomgeheel en schrijnwerk

Het inkomgeheel van de residentie werd voorzien van een moderne afwerking. Daarnaast werd ook heel wat buitenschrijnwerk vervangen.

Heraanleg voortuin

Tot slot werd ook de voortuin heraangelegd. Zowel voor het aanbrengen van de natuursteen plinten, het uitwerken van de inkomhelling als de aanleg van het groen kan u beroep doen op onze firma. Dit illustreert nogmaals onze aanpak van A tot Z!

Video

Op zoek naar een partner voor soortgelijke werken ?